Salolainen Jame-Shaft Oy näki potentiaalia ja ottaa nyt jalansijaa Ruotsin markkinoilla, joissa lämpökäsitellyille kulutuskestäville osille on paljon kysyntää. Uusi investointi induktiokarkaisulaitteeseen ja automaatioon mahdollistaa aiempaa tasalaatuisemmat tuotteet.   

 

Kokonaisvaltaista koneistusta ja lämpökäsittelyä

Jame-Shaft Oy on kasvava salolainen sopimusvalmistaja, joka on erikoistunut kapealle markkinasektorille: Yritys valmistaa lämpökäsiteltyjä osia koneenrakennusteollisuudelle, jossa tuotteilta edellytetään kulutuksen kestävyyttä haastavissa olosuhteissa. Yrityksen kantavana strategiana ja toiminnan ohjenuorana on ollut tarjota asiakkaille valmistusta kokonaisvaltaisella periaatteella: saman katon alla tehdään lämpökäsiteltyjä tuotteita alusta loppuun koneistuksesta lämpökäsittelyyn ja viimeistelyyn. Jame-Shaftilla tehtyyn viimeistelyyn kuuluu tuotteen vaatimusten mukaan joko pyörö- tai centerlesshionta tai kovasorvaus.

Varsinaisen tuotteen valmistuksen lisäksi Jame-Shaft tarjoaa erikoisosaamistaan ja kokemustaan lämpökäsittelymenetelmistä.

  • Lämpökäsittely on täysvaltainen prosessi. Valmistamme tuotteita, joissa oikealla lämpökäsittelyllä saavutetaan halutut ominaisuudet. Luonnollisesti asiakas lopulta määrittää minkä lämpökäsittelyn he tuotteelleen tarvitsevat, mutta me autamme materiaalin ja tarkoituksenmukaisen lämpökäsittelyn valintaan liittyvissä asioissa. Jame-Shaftilla voidaan tuotteille tehdä joko mustanitrausta, hiiletys- tai induktiokarkaisua. Asiakkaan kannalta on tärkeää saada tuote, jossa on haluttujen ominaisuuksien saamiseksi oikea materiaalin ja lämpökäsittelyn yhdistelmä. Silloin se on myös kustannustehokas, havainnollistaa yrityksen toimitusjohtaja Mika Tuunainen Jame-Shaftin palvelua.

 

Induktiokarkaistuja tuotteita Ruotsin markkinoille

Jame-Shaftin liiketoiminnasta viennin osuus on lähes puolet. Vienti suuntautuu Ruotsiin, Norjaan, Baltian maihin sekä Pohjois-Saksaan.

  • Näimme, että Ruotsin markkina on sellainen, että siellä on paljon induktiokarkaistavia tuotteita, joita asiakkaat käyttävät. Meillä ei ollut mahdollisuutta tarjota tuotteita Ruotsin markkinoille, koska heidän vaatimuksensa poikkeavat yleisestä käytännöstä Suomessa. Näimme kuitenkin potentiaalia Ruotsin markkinassa ja lähdimme kartoittamaan induktiokarkaisulaitetta, joka palvelisi tätä markkinaa, kertoo Tuunainen induktiokarkaisulaitteen investoinnin taustoista.

Induktiokarkaisussa kappale kuumennetaan sähkövirran avulla paikallisesti synnytettävällä erittäin voimakkaalla magneettikentällä. Tämän jälkeen kappale jäähdytetään välittömästi nesteellä, jolloin kappaleen pinta karkenee. Tätä tekee Jame-Shaftin lattialla komeileva uusi espanjalainen GH Inductionin induktiokarkaisulaite automaatioineen, jolla induktiokarkaistaan akselimaisia, pyörähdyssymmetrisiä tuotteita.

  • Lämpökäsittelyala on Euroopassa tiivistä ja toimijoiden määrä on melko pieni. Yksillä lämpökäsittelyalan messuilla näkee nopeasti tarjonnan. Meillä oli tarve hankkia sekä lisää kapasiteettia induktiokarkaisuun että hallita karkaisun syvyyttä entistäkin tarkemmin. Olin keskustellut induktiokarkaisulaitteen hankinnasta parin toimijan kanssa, mutta sitten entuudestaan tuttu mies Mauri Kautto, Evomaxin toimitusjohtaja kertoi espanjalaisesta GH Inductionista, jota Evomax edustaa Suomessa. Lopulta kokonaisuus ratkaisi, koska Evomax pystyi tarjoamaan myös automaation induktiokoneen yhteyteen, kuvailee Tuunainen.

GH Inductionin avulla tasalaatuiset ja kestävä tuotteet

GH Induction -induktiokarkaisulaite on ollut nyt toiminnassa useamman kuukauden ja toiminut hyvin. Kuten aiemmin jo todettiin, on Ruotsin markkinoiden tarve hieman erilainen.  Uudella modernimmalla tekniikalla varustetulla induktiokarkaisulaitteella on mahdollista saavuttaa esimerkiksi riittävän matala induktiokarkaisusyvyys.

  • Nyt on mahdollisuus myydä sellaista, jota ei ole ennen pystytty myymään. Tämä vaatimus on erityisesti Ruotsin markkinoilla. Muutenkin puhutaan kulutuskestävyydestä ja tulevaisuuden trendi on enemmän kestävien tuotteiden suuntaan. Laitekoot ja voimat kasvavat: halutaan suurempia ja tehokkaampia laitteita. Tällöin useassa kohteessa komponenttien tulee olla lämpökäsiteltyjä. Asiakkaat myyvät laitteita, jotka ovat jatkuvassa käytössä vaikkapa kaivos- ja metsäkoneteollisuudessa, joissa koneet toimivat isoja tuntimääriä, kertoo Tuunainen.

 

Automaatio toiminnan peruskivenä

Silmäys Jame-Shaftin tehtaaseen paljastaa korkean automaatioasteen. Hallissa häärii yli 20 robottia, jotka nopeuttavat työtä ja muuttavat vahvasti työnkuvaa.

  • Aina kun investoimme esimerkiksi työstökoneeseen, kysymme itseltämme, että miksi siinä ei olisi automaatiota. Se mahdollistaa miehittämättömän tuotannon ja sillä luodaan työpaikalle myös viihtyvyyttä. Työntekijöiden toimenkuva muuttuu automaation myötä aiemmasta fyysisesti kuormittavasta työstä enemmänkin prosessinhoitajaksi. Edellisen finanssikriisin aikaan vuonna 2008 päätimme tuotantopäällikön kanssa, että kysymme toisiltamme ja kyseenalaistamme vahvasti, jos me jonkun laitteen hankimme ilman automaatiota. Aina oli ollut selityksiä, että on pienet sarjakoot, mutta sitten pitää miettiä, että miten pieniä sarjakokoja tehdään automaation avulla, pohtii Tuunainen.

Jame-Shaft halusi myös uuden induktiokarkaisukoneen robottisolun kera: solulle tuodaan eurolavalle asetettuja induktiokarkaistavia tuotteita, robotti ottaa tuotteen lavalta, käy karkaisemassa ja palauttaa takaisin. Tässä työvaiheessa ihminen ei fyysisesti koske tuotteisiin. Ennen induktiokarkaisuvaihetta tuote on sahattu ja sorvattu talon sisällä robottisolussa. Karkaisun jälkeen tuotteet toimitetaan vielä hiomakoneelle. Tuote on koko prosessin ajan samalla lavalla. Induktiokarkaisukoneella voidaan ajaa myös miehittämätöntä tuotantoa. Pyrkimys on, että iltaan ja yötä kohden sarjakoot kasvavat. Kun henkilöstöä paikalla, sarjat ovat pienempiä.

  • Vanhempi induktiokarkaisukone oli manuaalinen, mutta siirsimme rohkeasti sitä käyttäneet henkilöt, joilla ei ollut automaatiosta aiempaa kokemusta, hoitamaan uutta automatisoitua induktiokarkaisulaitetta. Tällä tavoin kouluttamalla saimme pari kaveria lisää, jotka osaavat olla automaation kanssa tekemisissä, kuvailee Tuunainen.

 

Jame-Shaft Oy 30 vuotta

Jame-Shaft täyttää tänä vuonna 30 vuotta ja ”jamelaisia”, kuten yritys omista työntekijöistään puhuu, on nyt 125. Kasvuvauhti on ollut vahvaa ja kasvun myötä Jame-Shaft on palkannut viimeisen kahden vuoden aikana paljon uutta työvoimaa. Alalla puhutaan paljon työvoiman saannin haastavuudesta. Miten Jame-Shaft on onnistunut saamaan riittävästi osaavaa henkilökuntaa?

  • Jame-Shaftin tärkein voimavara on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Suurin tekijä työvoiman löytämiseen on ollut havainto siitä, että pitää unohtaa, että etsitään vain ammattilaisia vaan että ollaan käytännössä koulutuslaitos. Teemme paljon yhteistyötä koululaitosten kanssa ja rakennamme yksilöllisiä opintopolkuja. Ihminen, jolla on hyvä asenne ja haluaa tulla alalle, kyllä oppii. Ihanteellistahan olisi, että löytyy valmis ammattilainen, mutta heidän saantinsa on haastavaa, koska suomalainen työvoima ei liiku aktiivisesti, pohtii Tuunainen.

Tuunaisella itselläänkin on kokemusta Jame-Shaftin opintopolusta: hän aloitti yrityksessä koneistajana 90-luvulla, töiden ohella Mika alkoi opiskella mm. metallurgiaa sen viedessä mukanaan. Silloinen työnantaja antoi mahdollisuuden tehdä lämpökäsittelytestejä ja tutkimuksia. Lopulta Tuunainen vastasi tuotannosta vuoteen 2005 saakka, jonka jälkeen hän on ollut yrityksessä toimitusjohtajana.

  • Viime vuosina on investoitu kovasti, mutta vapaata kapasiteettia ei ole ollut markkinoida. Nyt ollaan sellaisessa positiivisessa tilanteessa, että meillä on kapasiteettia ottaa lisää uusia asiakkaita, kertoo Tuunainen yrityksen tulevaisuuden näkymistä.