Kun teknologian päivityksen aika koittaa, eteen tulee kysymys, uusiako vanhaa vai hankkiako kokonaan uusi. ITA Nordic korvasi keskiöitikonekapasiteettia uudella liikkuvapylväisellä koneistuskeskuksella, säästi kustannuksissa ja varmisti samalla tuotannon keskeytyksettömän jatkumisen.

 

ITA Nordic Oy on nykyaikainen laadukkaita koneenosia ja palveluita tuottava sopimusvalmistuskonepaja, joka palvelee alansa johtavia teknologia-alan laitevalmistajia mm. prosessi-, kaivos- ja meriteollisuudessa. Yritys toimii Ruokolahden Puntalassa, Pirkanmaalla Kurussa sekä viime vuoden yritysoston myötä myös Närpiössä. Yrityksessä työskentelee 80 konepajateollisuuden ammattilaista pitkälle automatisoiduilla tuotantovälineillä. 80-luvulta alkaen toimineen ITA Nordicin keskeisiä lupauksia ovat kustannustehokkuus, toimitusvarmuus ja laatu.

 

Vanhan koneen peruskorjaus vai investointi uuteen?

 

Neljä vuotta sitten ITA Nordic Oy osti Carpino Oy liiketoiminnan Kurussa vahvistamaan yrityksen kasvua ja palvelutarjontaa metalliteollisuuden sopimusvalmistuskonepajana. Toiminta vahvistui edelleen vuonna 2021 kun yritys osti Närpiöstä Maxel Oy Ab:n liiketoiminnan.

ITA Nordicin Närpiön yksikkö on erikoistunut mm. sähkömoottoreissa, metrovaunuissa ja vaihteistoissa käytettävien tarkkuusakseleiden valmistukseen. Vuosien myötä yrityksen maine tehokkaana pienen eräkoon akselivalmistajana on kiirinyt ja tilauskanta on yrityksellä erinomaisella mallilla. Koneiston pauhatessa kappaleita asiakkaille, on nykyinen keskiöintikone tullut elinkaarensa päähän. Olisi aika joko peruskorjata vanha kone tai hankkia uusi vastaava keskiöintikone. Taustalla siinsi myös ajatus uudesta liikkuvapylväisestä koneesta, joka muokattaisiin tuotantoon sopivaksi.

”Vertailun jälkeen päädyimme liikkuvapylväiseen koneeseen. Hinta oli lopulta ratkaisevin tekijä: Vanhan korjaus olisi ollut kallista ja kone olisi ollut pois tuotannosta jopa kaksi kuukautta. Puhdas keskiöintikone olisi ollut automaatioineen reilusti kalliimpi ratkaisu”, havainnollistaa ITA Nordicin hallituksen puheenjohtaja Tommi Matikainen.

Ratkaisun vaakakupissa painoi myös tieto siitä, että investoimalla uuteen koneeseen, tuotanto ei kärsisi vanhan koneen paiskiessa töitä niin pitkään, kunnes uusi kone tulee hallin lattialle. Tavoitteena on ajaa uutta ja vanhaa konetta rinnan vuosi tai kaksi ja sitten purkaa vanha pois.

Liikkuvapylväinen työstökeskus Axa ja robottisolu

 

ITA Nordicin Närpiön tehtaalle tulee liikkuvapylväinen koneistuskeskus Axa. Valmistaja on saksalainen perheyritys, joka on jo vuosikymmenten ajan valmistanut korkealaatuisia, tarkkoja ja tehokkaita liikkuvapylväisiä koneistuskeskuksia ja portaalikeskuksia, jotka räätälöidään usein alusta alkaen asiakastarpeen mukaan.

”Lähtökohta oli, että halusimme koneeseen Siemensin ohjauksen. Tarjolla oli vaihtoehtoja, mutta meillä on ollut hyviä kokemuksia saksalaisista koneista, joten päädyimme saksalaiseen koneeseen. Axan kone räätälöidään tarpeeseemme, mm: koneen kiinteät pöydät jätetään pois ja tilalle laitetaan pitkäiskuiset hydraulipuristimet, jotka toimivat kiinnittiminä. Lisäksi kiinnittimien etäisyyssäätö tehdään automaattiseksi CNC-akselina, jolloin asetuksen vaihto saadaan automatisoitua”, kertoo Matikainen.

Axan koneistuskeskus on malliltaan VHC-5000. Kyseessä on tukeva b-akselilla varustettu keskus, jolla on tarkoitus ajaa pituudeltaan 600-3000 millin ja halkaisijaltaan 80-210 millin kappaletta.

Yhden kappaleen joustava valmistusjärjestelmä

ITA Nordicilla on kolmessa yksikössään yhteensä 15 robotisoitua tuotantosolua käytössä. Puntala on yksiköistä eniten automatisoitu. Kurussa ja Närpiössä on yksi robotisoitu tuotantosolu. Närpiössä valmistettavat akselit ovat käytännössä jokainen keskenään erilaisia, nimikemäärän ollessa yli 5000 ja sarjakoon keskimäärin vain n. 1,5. Nimikemäärä Tästä huolimatta, koneen kyljessä tulee olemaan pitkälle automatisoitu moderni robottisolu.

Nykyisessä keskiöintikoneeessa on portaalityyppinen panostaja. Koneistaja vaihtaa käsin ohjelman ja tuotteen aina toiseen ja tarkastaa lopputuloksen. Uuden koneen myötä tuotanto tehostuu, kun ohjelmat vaihtuvat automaattisesti. Tavoitteena on, että tuotannonohjausjärjestelmä kertoo solulle minkä kappaleen olevan kyseessä. Robotti tarkastaa, että aihio ja tuote vastaavat toisiaan. Näin myös inhimillisen virheen mahdollisuus minimoidaan.

”Haluamme yhden kappaleen joustavan valmistusjärjestelmän. Näen, että yhä pienempiä sarjoja pitää pystyä automatisoimaan. Tavoite on, että yksi koneistaja ja operaattori pystyy käyttämään useaa konetta samanaikaisesti”, havainnollistaa Matikainen.

Koneistuskeskus Axan ja tuotantosolun ITA Nordicille toimittaa Evomax Oy, Robotmationin ollessa mukana automaatio-osuudessa omalla erikoisosaamisellaan. Robotmation on toiminut teollisen automaatiotekniikan osaajana jo vuodesta 1999. Yritys on tunnettu erityisesti helppokäyttöisestä Robovisor -solunohjauksesta, joka toimii kuten FMS ja voidaan helposti liittää solun laitteisiin ja asiakkaan tuotannonohjausjärjestelmään.

 

Maailma sähköistyy ja sähkömoottoreiden kysyntä kasvaa

Maailma sähköistyy kovaa vauhtia. Arviolta 45 % maailman sähköstä kulkee sähkömoottorin läpi. Moottoreiden tekniikka kehittyy ja hyötysuhde paranee. Sähkömoottoreissa tarvittaville osille, kuten akseleille on kova kysyntä. Tämä lupailee hyvää myös ITA Nordicin akselivalmistukselle. Axan liikkuvapylväinen koneistuskeskus automaatioineen tulee vahvistamaan yrityksen tuotantoa ja laadukkaiden akseleiden toimitus asiakkaille jatkuu kustannustehokkaana.

Suuri kysyntä peilautuu myös työvoimaan.

”Olemme tehokkaita pienen eräkoon akselivalmistuksessa ja meillä on kasvupotentiaalia, mutta haasteena on työvoiman saatavuus. Meillä on kova tarve saada Närpiöön useita koneistajia lisää. Myös toimihenkilöpuolella on tarvetta, ensisijaisesti tuotantopäällikölle”, tiivistää Matikainen ITA Nordicin tilanteen.