Evomaxin tuoterepertuaari kasvaa. Oheislaitevalikoiman vahvuudeksi on tullut italialainen AR Filtrazioni, joka valmistaa ilmansuodatuslaitteita. Valikoimassa on useita eri malleja, jotka ovat kaikki suunniteltu puhdistamaan erityisesti konepajaympäristön ilmaa.

Konepajaympäristössä syntyy epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat ongelmia työstökoneille, työntekijöille ja koko ympäristölle. Syntyy välillisiä ja välittömiä kustannuksia, joiden syntyminen voidaan välttää puhdistamalla ilma tehokkaasti.

AR Filtrazionin öljysumuerottimet puhdistavat ilman jopa 99,99 % tehokkuudella. Puhtaassa ilmassa koneet toimivat tehokkaammin ja työtekijät voivat paremmin!

 

HYÖDYT yritykselle ja työntekijöille

Henkilöstö on yrityksen tärkein resurssi. Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden turvaaminen on kriittinen tekijä kilpailukyvyn ja menestymisen kannalta. Nykyaikainen ja puhdas työympäristö lisää työntekijöiden viihtyvyyttä ja työtehokkuutta. Puhtaassa ilmassa ja ympäristössä työskentely vähentää sairaspoissaoloja. Moderni ja puhdas konepaja on houkutteleva työpaikka!

Tämän lisäksi siisti ja puhdas konepajaympäristö on osa asiakkaille ja muille sidosryhmille näkyvää vaikutelmaa luotettavasta yhteistyökumppanista.

 

HYÖDYT metallintyöstökoneelle

Konepajoissa syntyvät epäpuhtaudet haittaavat koneiden toimintaa. Pienet partikkelit ja hiukkaset tunkeutuvat koneiden työkaluihin, sähköpaneeliin ja ohjainten takaosiin. Emulsiosumut heikentävät työstökoneiden tehokkuutta ja vaikuttavat mittalaitteiden tarkkuuteen ja toimintaan. Koneisiin integroitava AR Filtrazioni -ilmanpuhdistusjärjestelmä puhdistaa koneesta tulevan epäpuhtaan ilman, mikä vahvistaa koneen suorituskykyä ja pidentää sen käyttöikää.

 

Lisätietoa laitteista ja ratkaisuista saat täältä ja tuotepäälliköltämme Tapiolta , tapio.kautto@evomax.fi,  044 088 8600